De periode tussen het overlijden van uw dierbare en de crematie – of begrafenisplechtigheid is een ingrijpende. U neemt onder hoge druk en in een zeer korte tijd veel beslissingen.

De emoties die horen bij het verlies kunnen hierdoor behoorlijk in de verdrukking komen. [mooi] afscheid is erin gespecialiseerd om druk bij u weg te nemen. We doen dit door u op een rustige manier de mogelijkheden voor te leggen en u in uw eigen tempo keuzes te laten maken. We adviseren u en gaan daarbij zo veel mogelijk op zoek naar datgene wat het beste bij u past. In deze aanpak van [mooi] afscheid is bovendien ruimte voor symbolen en rituelen zodat u écht bezig kunt zijn met het verlies van uw dierbare.

Het is onze overtuiging dat, zodra u zich niet meer hoeft te bekommeren om allerlei praktische zaken, het rouwen op een goede manier gestalte kan krijgen.

Dus voor persoonlijke uitvaartbegeleiding, in Apeldoorn en omgeving, moet u bij [mooi] afscheid zijn.