De periode tussen het overlijden van uw dierbare en de crematie – of begrafenisplechtigheid is een ingrijpende. U neemt onder hoge druk en in een zeer korte tijd veel beslissingen.

De emoties die horen bij het verlies kunnen hierdoor behoorlijk in de verdrukking komen. Mooi afscheid uitvaartverzorging is erin gespecialiseerd om druk bij u weg te nemen. We doen dit door u op een rustige manier de mogelijkheden voor te leggen en u in uw eigen tempo keuzes te laten maken. We adviseren u en gaan daarbij zo veel mogelijk op zoek naar datgene wat het beste bij u past. In deze aanpak van mooi afscheid uitvaartverzorging is bovendien ruimte voor symbolen en rituelen zodat u écht bezig kunt zijn met het verlies van uw dierbare.

Het is onze overtuiging dat, zodra u zich niet meer hoeft te bekommeren om allerlei praktische zaken, het rouwen op een goede manier gestalte kan krijgen. Mooi afscheid uitvaartverzorging is een kleinschalige uitvaartonderneming met medewerkers die zich hier volledig op toeleggen.

Dus voor een uitvaart in Apeldoorn of directe omgeving, met een persoonlijke begeleiding, moet u bij mooi afscheid uitvaartverzorging zijn.