Bij het maken van een keuze voor de uitvaartlocatie hoeft u niet aan de gebaande paden te blijven.
Steeds meer locaties kunnen worden ingezet. Laat u eens meenemen in die mogelijkheden…

Uitvaartplechtigheid

(crematie of begrafenis)

Een uitvaart laten plaatsvinden in een crematoriumgebouw of kerk, ligt vaak voor de hand. In de meeste kerkgebouwen is er gelegenheid -ook als er geen sprake is van een geloofsovertuiging, dan wel een lidmaatschap bij de geloofsgemeente- om een uitvaartplechtigheid te laten plaatsvinden.

Crematieplechtigheid

In de regio Apeldoorn zijn de volgende crematoria gevestigd:

In al deze crematoria kunnen ook plechtigheden plaatsvinden t.b.v. een begrafenis.

Uitvaartplechtigheid
‘in je achtertuin’

Mocht u beschikken over eigen ruimtes (binnen of buiten), dan leent zich dit vaak -met enige aanpassingen- uitstekend voor een mooi en persoonlijk afscheid. Als de locatie professioneel moet worden aangekleed, dan werken wij graag samen met Brink Verhuur.

Uitvaartplechtigheid

(crematie, begrafenis of ter beschikking stelling aan de wetenschap)

Wat als de overledene een speciale band had met een bepaalde plek of de heersende weersomstandigheden lenen zich goed voor een buitenlocatie, dan zijn er verschillende bijzondere plekken waarnaar kan worden uitgeweken.

Alle hierna genoemde locaties hebben primair een andere functie dan het faciliteren van het uitvaarten, hetgeen vanzelfsprekend de nodige (tijdelijke) aanpassingen vraagt. Ervaring leert ons echter dat een uitvaart op een niet alledaagse plek heel persoonlijk en speciaal is. Indien het de voorkeur is om te cremeren, dan volgt na de uitvaartplechtigheid op een ‘afwijkende’ locatie vaak een zogenaamde stille crematie.
(Wat is een stille crematie: Bij een stille crematie wordt niet of nauwelijks nog gebruik gemaakt van het gebouw van het crematorium. Slechts de directe naasten zullen in deze situatie de overleden dierbare begeleiden naar het crematorium.)

Voorbeelden van locaties voor een uitvaartplechtigheid 2.0:

Hof van Afscheid

Uiteraard brengen we ook graag onze eigen locatie onder de aandacht.
We vinden het echter erg belangrijk om te benadrukken dat u bij ons helemaal vrij bent in uw keuze.