U kunt de eventueel aanwezige verzekering bij de verzorging van de uitvaart (crematie, begrafenis of ter beschikkingstelling van de wetenschap) door mooi afscheid gewoon aanspreken om de kosten te dekken. U bent nimmer verplicht om de uitvaart te laten verzorgen door uw uitvaartverzekeraar.

Als u dat prettig vindt, bieden wij u voorafgaand en/of tijdens de voorbereiding van de uitvaart inzicht in de kosten. Dit doen we door het opstellen van een heldere begroting en het voortdurend helder communiceren over de financiële consequenties van de keuzes die u wilt maken. Praten over kosten vinden wij heel normaal en we denken graag mee vanuit uw budget.