Het onderstaande is van toepassing op de website www.mooi-afscheid.nl. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Privacy-verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld in contact te komen met u. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie verzamelen. Ontvangen (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. [mooi] afscheid BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruikt, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Ervaringen en beschikbaarheid
De ervaringen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij [mooi] afscheid BV of bij derden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door [mooi] afscheid BV.